Tel.: (82) 569 22 13    |     Fax: (82) 569 25 00     |     siedliszczezs@o2.pl

######

Oglądanie obrazka krowy (załacznik1) omówienie jej wyglądu. Wyjaśnienie po co hodujemy krowy.

Oglądanie obrazków różnych produktów- przetworów z mleka (załacznik2), można użyć prawdziwych produktów. Dziecko w miarę możliwości samodzielnie nazywa przedstawione produkty. Wyjaśniamy dziecku, że wszystkie te produkty otrzymujemy z mleka.

Słuchanie wiersza F. Kobryńczuka Rówieśniczki

Nasza krowa – Łaciata –
oraz ja – mała Anka –
przyszłyśmy razem na świat
kiedyś, pewnego ranka.
Dziś rocznica urodzin,
więc mama mi naprędce
naprzyszywała łatek
na balowej sukience.
Ze mnie wciąż jeszcze dziecko,
nieraz próżna ma głowa,
a ona już dorosła,
poważna pani krowa.
Jesteśmy – spójrzcie na nas! –
podobne, bo łaciate.
Obie mamy na sobie
po tyle łat co latek.

Rozmowa na temat wiersza:

• Wyjaśnienie niezrozumiałych słów i zwrotów: rówieśniczki, próżna głowa, poważna.
– Dlaczego Ania i Łaciata są rówieśniczkami?
– Po ile lat mają Ania i Łaciata? (tyle ile łat)

Praca plastyczna Krowa z rolki po papierze

http://edufunkids.com/krowa-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-rolki/

Dzielenie na sylaby nazw zwierząt z wiejskiego podwórka (krowa, koza, owca, kura, kot, pies itp.)

####

Zabawa Powiedz gdzie jestem. Do zabawy wykorzystamy dowolną maskotkę, którą umieszczamy w różnych miejscach np.: na stole, obok krzesła, pod krzesłem, za łóżkiem, przed szafką itp. zadaniem dziecka jest wskazanie i nazwanie gdzie znajduje się maskotka

Słuchanie wiersza H. Bechlerowej Koziołeczek.

Koziołeczek z wielkim koszem
w piątek rano na targ poszedł.
Stoi stragan za straganem,
na nich głowy kapuściane.
Koziołeczek za złotówkę
kupił dużą, piękną główkę.
Kiedy wracał przez plac pusty,
zjadł listeczek z tej kapusty.
Minął domek, płotek długi,
schrupał przy nim listek drugi.
Trzeci, czwarty zjadł z ochotą,
kiedy kładką szedł przez potok.
A przed domem na placyku
został tylko głąb w koszyku.
Kozia mama nóżką skrobie:
– Jak ja z głąba obiad zrobię?…

Zadajemy dziecku pytania do wysłuchanego wiersza
– Gdzie poszedł koziołek?
– Czyim dzieckiem jest koziołek?
– Co kupił?
– Ile listków kapusty zjadł koziołek?
– Czy z tej reszty (głąba) mama koziołka zrobi obiad?

Zabawa Liczymy kapustę. (załacznik3)
dziecko wskazuje obrazek z największą ilością kapusty i z najmniejszą,
– układanie obrazków od najmniejszej ilości do największej,
– pokazujemy dziecku dowolny obrazek dziecko liczy kapustę następnie wynik pokazuje na palcach, zabawę powtarzamy.

Dla chętnych polecam doświadczenie:

 http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2016/03/czy-rosliny-pija-wode-czyli-kolorowa.html

####

Na początek włączamy dzieciom odgłosy zwierząt z wiejskiego podwórka
https://chomikuj.pl/myczkol/dzieciaki/terapia/odg*c5*82osy+zwierz*c4*85t+wiejskich,154433220.mp3(audio)
zadaniem dziecka jest nazwanie zwierzątka, które wydaje dany odgłos. W zabawie można wykorzystać książeczkę ze zwierzętami, aby dziecko mogło je odnaleźć.

Piosenka U nas na podwórku
http://chomikuj.pl/piobiel29/piosenki+przedszkolne/12+U+nas+na+podw*c3*b3rku,4901354273.mp3(audio)

Rozmawiamy z dzieckiem na temat wysłuchanej piosenki:
– O jakich zwierzątkach była mowa w piosence?
– Jakie odgłosy wydają te zwierzęta?

– O co prosiły zwierzęta z podwórka?

– Czy zwierzęta dostały jedzenie?

Praca plastyczna dla chętnych
http://www.kreatywniewdomu.pl/2015/08/o-rigami.html


#####
Historyjka obrazkowa Kurczątko (załacznik4)

Układamy wspólnie z dzieckiem historyjkę według kolejności zdarzeń. Następnie zadajemy pytania:
– Co robi kura po zniesieniu jajka, gdy chce mieć kurczaczki?
– Co się dzieje z jajkami?
– Jak wyglądają kurczątka?
– Co wyrośnie z kurczątek?
Możemy pozwolić dziecku na samodzielne ułożenie historyjki i jej opowiedzenie.

Praca plastyczna Kurczaczek

https://pl.pinterest.com/pin/266275396705388703/?nic_v1=1aqPavrl%2FoFwC07uAPwwIUzpgtpqXMYcphqBUJDWNKP1CuslvbgfVHwJCXMHpkx%2FX2

Ż
ółtą bibułę wspólnie z z dzieckiem tniemy na małe kawałki, wypełniamy nią mały słoiczek(najlepiej po koncentracie pomidorowym). Z kolorowego papieru wycinamy skrzydełka, oczka, grzebień oraz dziobek i naklejamy na słoiczek.

####

Gdzie kto mieszka- karta pracy (załacznik5)

Makieta podwórka, lepienie dowolnych zwierzątek z plasteliny.

Ćwiczenia z mamą i tatą (załącznik6)

Kategorie: Grupa Malinki